Psikolojik Açıdan Burun Estetiği

Burnunda şekil bozukluğu olduğunu düşünen kişi sosyal ortamlarda davranışlarını kısıtlar. Özellikle profil ve toplu fotoğraf çektirirken zorluk çeker ve rahat hareket edemez. Fotoğrafa baktığında ise ilk odaklandığı burnu olur ve diğerlerinin de algısının bu yönde olduğunu düşünür. Burnunun güzel görünmediğini düşündüğü resimlerini ise silme yoluna gider. Kişinin çoğu zaman dikkati kendi ve diğerlerinin burun şeklindedir. Bu durumla uğraş günlük yaşamında oldukça sık yaşanır. Sosyal ortamlarda istediği gibi davranamayan kişi gergin ve huzursuz olamamak için bu ortamlardan olabildiğince kaçınmaya çalışır.  Sonuç olarak, kişinin yaşam kalitesi bozulmaya başlar. Burun ameliyatına başvuran kişi ilk adım olan bu sürecin etkisiyle moral ve motivasyon kazanmaya başlar. Günlük hayattaki olumsuzluklara karşı toleransı düşen birey, bu umutla yenilenme sürecine girer. Operasyon sonrası kişinin özgüveninde gözle görülür bir artış olur. Daha fazla fotoğraf çektirir, burnu ile olan uğraşı ortadan kalkacağı için sohbetlerden ve sosyal ortamlardan keyif alır. Benlik saygısı artan kişinin olumlu etkileri iş ya da okul gibi diğer alanlara da yansır.

Ameliyata hazırlık sürecinde ne yapmalıyım?

Ameliyata karar verildikten sonra beklentiler ve operasyon hakkında hekimle detaylı konuşulmalıdır. Burun estetiği kişiye özel bir müdahaledir ve beklentilerin ortak olması belirsizliği ortadan kaldırırken ameliyat sonrası psikolojik iyilik halini olumlu etkiler. Operasyona karar verirken ya da operasyon günü yaklaştıkça kaygı düzeyi artabilir. Bu durum “tehlike algısı” ile açıklanabilir. Ameliyat düşüncesi zihinde tehlike olarak algılanır. Kaygı ise tehlike algısına verilen yanıttır. Verilen tepki ile organizmanın tehlikelerden korunması amaçlanır. Bu durum oldukça doğal bir tepkidir. Ancak günlük yaşamı etkileyecek düzeyde olması beklenmez. Ameliyat öncesi endişeyle baş edebilmek için açık havada tempolu yürüyüş, sevilen etkinlik yapılması önerilir. Olumsuz düşüncelerle baş edebilmek için ise iç diyalog yaparak olumsuz düşüncelere karşı olumlu alternatif düşünce üretilebilir. Olumsuz düşüncelere gün boyu maruz kalmak var olan kaygıyı daha arttıracağından dikkat başka bir uyarana kaydırılmalıdır. Ameliyata yönelik endişeli düşüncelerin gün boyu olması, işe ya da okula odaklanma zorluğu, gerginlik, huzursuz, operasyona yönelik kararsızlık, uyku ve iştah sorununa yol açarak stres düzeyini artırabilir. Yapılan araştırmalarda ameliyat öncesi psikolojik durumun ameliyat iyileşme süreciyle yakından ilişkili olduğu söylenir. Bu açıdan kaygının doğru yönetilmesi için ameliyata hazırlık sürecinde psikolojik destek önemlidir.                                                                                                          

Dünya sağlık örgütüne göre sağlık; fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halinde olmaya denilmektedir. Hekim tarafından fiziksel sağlık konusunda tedavi verilirken, psikolog tarafından psikolojik iyilik hali konusunda destek verilmesi ile tam bir iyilik hali oluşturulacaktır.

 Uzman Psikolog Gamze Karabulut