KULAK HASTALIKLARI

Kulak zarında yırtığın nedenleri nelerdir? Ameliyat dışında bir tedavisi var mıdır?

Kulak zarı yırtığının en sık nedeni; sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarıdır. Bunun yanı sıra travmatik (kulak çöpü, kürdan ve kalem gibi aletler ile oluşan delici travmalar, kulağa ani gelen basınç, tekme, tokat vb.) perforasyonlarda daha az sıklıkta gözükmektedir. 

Kulak zarı ameliyatının riskleri var mıdır? Varsa nelerdir

Elbette her ameliyatın riskleri olduğu gibi kulak zarı ameliyatının da riskleri mevcuttur. Bu riskler; yapılan yeni kulak zarının tutmaması veya yeniden delinmesi, işitme kaybının düzelmemesi veya artması gibi riskler vardır. Ancak bu risklerin tecrübeli ellerde oldukça nadir görülürler.

Kulak zarı ameliyatından sonra hastanede yatış süresi ne kadardır?

Kulak zarı ameliyatında sonra hastanede yatış süresi sadece bir gündür. Yani ameliyatınızın ertesi gününde hekiminiz tarafından pansumanınız yapılır, ilaçlarınız düzenlenir, 1 hafta sonraya kontrole gelmek üzere taburcu edilirsiniz.

Kulak zarı ameliyatından sonra denize girilebilir mi?

Kulak zarı ameliyatından sonra erken dönemde (özellikle ilk 2-3 ay) özellikle dikkat edilmesi gereken en önemli husus; kulağa su kaçırılmamasıdır. Bu nedenle; duş alırken kulağa su kaçmaması için kulak tıkaçları yada vazelinli pamuk ile önlem alınmalıdır. Havuza yada denize girmek gibi aktivitelere bir süre ara verilmelidir. ( en az 2-3 ay, ideali; 6 ay)

Kulak zarı ameliyatından sonra ne zaman banyo yapılabilir?

Ameliyat sonrası kulağınıza su temasını önleyerek hemen ertesi günden itibaren duş alabilirsiniz. Önemli olan kulağınıza su temasını önlemektir.

Kulak zarı ameliyatı yapılmazsa ne olur?    

Herşeyden önce bilinmesi gereken şudur ki; kulak zarı ameliyatı hayati, olmazsa olmaz bir ameliyat değildir. Ancak bir takım riskleri bünyesinde barındırır. Kulak zarı; orta kulak yapıları için koruyucu bir kalkan görevi görür. Zarın delik olması yada olmaması durumunda orta kulak tamamen savunmasız kalır. Dışardan gelen bütün enfeksiyonlara açık bir haldedir ve her enfeksiyon işitmede azalmaya neden olabilir.

Kulak zarının delik olması aynı zamanda işitmede azalmaya neden olarak yaşam konforunu olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu nedenle, ameliyatınıza mani olabilecek başka bir sağlık probleminiz yoksa, bu ameliyatı olmanız hem sizin konforunuz hem de kulak sağlığınız için yerinde bir tercih olacaktır.

Kulak zarı ameliyatından sonra işitme düzelir mi?

Eğer ki işitme kaybınız kulak zarının delik olmasına bağlı ise işitme kaybınızın düzelme olasılığı yüksektir. Yani iletim tipi bir işitme kaybınız var ise işitme kaybınız düzelebilir. Ancak iç kulak tipi işitme kaybınız (SNIK) var ise operasyon ile düzelme şansı yoktur. Bu nedenle operasyondan önce işitme kaybınızın ne türde olduğunun tespit edilmesi; ameliyat sonrasındaki beklentinin ne olacağının belirlenmesi açısından önemlidir.

Kulak zarı ameliyatının başarı yüzdesi ne kadardır?   

Her hekimin tecrübesine bağlı olarak değişmekle birlikte klasik kitaplarda bahsedilen oran %70 civarındadır. Ancak bu oran hekimin tecrubesine, eşlik eden hastalık olup olmamasına (şeker hastalığı gibi) bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Kulağın akması iyi midir?

Kulak akıntısı; bir hastalık belirtisidir. Aksine akıntının olması tedavi gerektiren bir durumdur. 

Kulak zarında çökme ne demektir?

Orta kulak havalı bir boşluktur. Orta kulağın havalanmasını sağlayan ana unsurlardan birisi östaki borusunun sorunsuz bir şekilde çalışmasıdır. Eğer östaki borusunun yeterli çalışmadığı durumda, orta kulağa yeterli hava gelemez. Bunun sonucunda orta kulakta negatif bir basınç oluşur ve kulak zarı orta kulak boşluğuna doğru çökmeye başlar. Erken dönemde farkedilir ve önlem alınırsa tamamen düzeltilebilir. 

Kulak zarındaki delik kendiliğinden kapanır mı?

Kulak zarındaki delik kendiliğinden kapanabilir. Travmatik yani kulağa darbe alma sonrası ani gelişen kulak zarı yırtıklarının kapanma ihtimali oldukça yüksek iken, müzmin orta kulak enfeksiyonu (kronik otitis media) sonrası gelişen kulak zarı deliklerinin kapanma ihtimali daha düşüktür. Kronik otite bağlı oluşan kulak zarı deliğinin ameliyat ile tedavisi mümkündür.

Kronik orta kulak iltihabı nedir?

Müzmin yani uzun süre devam eden orta kulak enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonların tedavisinde öncelikli olarak antibiyotik tedavisi kullanılmaktadır. Eğer kronik orta kulak enfeksiyonu, kalıcı bir sekel (hasar) bırakmış ise cerrahi tedavi gereklidir.

Kronik orta kula iltihabı nedenleri nelerdir?

Özellikle çocukluk döneminde sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarının tedavi edilmemesi veya takipsiz bırakılması neticesinde oluşabilir. Kronik orta kulak enfeksiyonu olan hastaların beraberinde östaki borusu fonksiyon bozukluğu da eşlik etmektedir. Bütün bu sebepler bir araya geldiğinde kronik orta kulak iltihabı gelişebilir.

Kronik orta kulak iltihabı nasıl tedavi edilir?       

Kronik orta kulak iltihabında öncelik; var ise iltihabın kurutulmasıdır. Yani antibiyotik tedavisidir. Antibiyotikli damlalar ve ağızdan antibiyotik tedavisi ile iltihap kurutulabilir.

Kronik orta kula iltihabında akıntı düzelse dahi ameliyat gerekli midir?                           

Akıntı düzeldikten sonra eğer kronik otitis media orta kulakta kalıcı bir hasara (kulak zarı deliği, kemikçiklerde erime, kolesteatom gibi) neden olmuş ise operasyon ile düzeltilmesi gereklidir.

Kronik orta kula iltihabı ameliyatının ne tür riskleri vardır?

Her cerrahi müdahalenin olduğu gibi  kronik otit cerrahisinin de bir takım riskleri vardır. Bunlar içerisinde; hastayı en çok korkutanı geçici veya kalıcı yüz felcidir. Ancak yüz felci; izole kulak zarı ameliyatlarında çok olası bir durum değildir. Yani en çok korkulan komplikasyon aslında en az görülenlerden biridir.

Müzmin (kronik) orta kulak hastalığında ameliyat olmamanın riskleri var mıdır?

Eğer ki sorun sadece kulak zarında delik ise ameliyat olmak şart değildir. Ancak kronik orta kulak enfeksiyonuna bağlı, kolestatom olarak adlandırılan ve kemiklerin erimesine neden olan doku mevcut ise operasyon kaçınılmazdır. Eğer kolesteatom mevcut ve ameliyat ile tedavi edilmez ise çevre kemik dokuları eriterek, yüz felci, menenjit ve ileri derecede işitme kaybına neden olabilir.

Müzmin (kronik) orta kulak iltihabı beyne yayılır mı?

Eğer kronik orta kulak enfeksiyonu neticesinde kolesteatom oluşmuşsa ve bu kolesteatom ameliyat ile tedavi edilmez ise enfeksiyon beyne yayılabilir. Çünkü KOLESTEATOM’un operasyon harici herhangi bir tedavi seçeneği yoktur.