BAŞ DÖNMESİ (VERTIGO)

Vertigo nedir, neden kaynaklanır?Vertigo; kelime anlamı “baş dönmesi” demektir. Başka bir deyişle vertigo baş dönmesinin latince adıdır. Aslında vertigo bir hastalık değil bir semptom yani şikayettir. Vertigo veya baş dönmesi nedenleri çok çeşitli olabilir. Kabaca başlıklar altında sayacak olursak; iç kulak kaynaklı, kas iskelet sistemi kaynaklı, santral sinir sistemi (beyin) kaynaklı veya psikolojik olabilir. Kaynağın bulunabilmesi için ilgili branşlarca (kulak burun boğaz, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon) kapsamlı muayenelerin yapılması gereklidir.

Vertigonun tedavisi var mıdır?Baş dönmesinin (vertigo) sebebinin ne olduğu tespit edildikten sonra sebebe yönelik olarak tedavisi mümkündür.

İlaç kullanmadan vertigo tedavi edilebilir mi?

Baş dönmesinin (vertigo) iç kulak kaynaklı ise tedavisi genellikle çeşitli manevralar, denge egzersizleri, fizik tedavi ile mümkündür. İlaç tedavisinin kullanıldığı durumlar daha nadirdir. (Meniere, Vestibuler nörinit, vestibüler migren gibi)

Kristal hastalığı nedir?

İç kulaktaki denge organı (vestibuler sistem); üç adet yarım daire kanalı ve bunların ortasında yer alan ortak bir havuzdan oluşur. Havuzun ve yarım daire kanallarının içi sıvı (endolenf) ile doludur. Bu sıvı (endolenf), her baş hareketinde devirdaim halindedir.  Havuzun içerisinde yer alan taşlar (otokonia), herhangi bir nedenle bulunduğu yerden ayrıldıktan sonra yarım daire kanallarından birinin içerisine girer. Yarım daire kanalının içerisine giren bu taş, her baş hareketinde sıvı (endolenf) devirdayimini bozarak şiddetli bir baş dönmesine neden olur ki buna halk arasında kristal hastalığı (benign paroksismal pozisyonel vertigo) denilir. Bu hastalık baş dönmesi sebeplerinin başında gelmektedir.

Baş dönmesi tedavi edildikten sonra tekrarlar mı?

Baş dönmesinde sebep ne olursa olsun uzun vadede, tekrarlama ihtimali düşük olsa da vardır.

Vertigo için beyin filmi çektirmeye gerek var mı?

Baş dönmesi (vertigo) sebebi; santral sinir sistemi (beyin) kaynaklı olduğu düşünülüyorsa yada böyle bir durumdan şüphe ediliyor ise beyin filmi (beyin MR) istenebilir.

Tansiyon baş dönmesi yapar mı?Tansiyondaki ani yükselme ve düşmeler baş dönmesi yapabilir.

Vestibuler nörinit nedir ?

İç kulakta yer alan vestibuler sistem (yani denge sistemi) bir takım sinirler ile inerve olur. Daha basit bir dille anlatacak olursak; iç kulaktaki vestibuler sistemi bir ampule, bunu inerve eden sinirleri de ampule elektrik getiren kablolara benzetebiliriz. Vestibuler nörinit işte bu kabloların arızalanması durumudur. Sonucunda; günlerce devam eden çok şiddetli baş dönmesi, bulantı ve kusma, bulanık görme gibi şikayetler görülür. Tablo oldukça gürültülü olmasına ragmen tedavisi mümkündür.